Category Archives: PENYELESAIAN MASALAH

PENYELESAIAN MASALAH

Standard

TIPS UNTUK MENJAWAB SOALAN PENYELESAIAN MASALAH…

Bahagian ini memerlukan pengetahuan asas pelbagai disiplin ilmu seperti:

1.ILMU MATEMATIK YANG MEMERLUKAN KEMAHIRAN MENCARI
I) Kadar peratus, nisbah dan pecahan
II) Penentuan jarak, laju dan masa

2.PENGETAHUAN ASAS EKONOMI/PERNIAGAAN SEPERTI:
I) Imbangan Perdagangan (eksport & import)
II) Guna tenaga (kadar pengangguran / penyertaan buruh)
III) Komposisi belanjawan negara (bajet)
IV) Kadar bayaran balik rumah/kenderaan dan lain-lain(pinjaman)
V) Saham (keuntungan, kerugian, peningkatan dan penurunan)
VI) Bayaran Cukai Pendapatan /Letrik/air
VII) Kadar Pertukaran Matawang Asing (Forex)

3.PENGETAHUAN ASAS GEOGRAFI SEPERTI:
I) Pengiraan masa mengikut waktu GMT (langitut dan longitut)
II) Demografi

4.ILMU MANTIK/LOGIK AKAL : ASAS MATEMATIK

5.MAKLUMAT-MAKLUMAT SOSIAL SEPERTI:
i)Jenayah
ii) Pengangkutan
iii) Kebakaran
iv) Masalah sosial
v) Dan lain-lain
MAKLUMAT PENGIRAAN
1. Peratus Pengurangan dan Pertambahan = angka baru -angka asal/ angka asal X 100 = ….%

2. Peratus Peningkatan/penurunan tahunan = p/100 X jumlah tahunan

3. Keuntungan = harga jualan – harga beli
4. Peratus keuntungan = keuntungan / harga beli X 100%
5.Nisbah x:y =x/y
6. Matawang = Belian – duit asing yang akan ditukar kepada RM ( $-RM)
= Jualan – duit RM ditukar kepada wang asing( RM-$)

Advertisements