Monthly Archives: May 2009

Kenali Pengajian Am

Standard

Kertas Pengajian AM(900) merupakan subjek wajib bagi para pelajar yang mengikuti Tingkatan Enam.Kertas ini mengandungi 2 kertas iaitu 1 (900/1) dan kertas 2 (900/2)

Bentuk soalan :

Kertas 1 ( 60 soalan objektif-dengan wajaran 37.5%), manakala kertas 2 ( mempunyai soalan eseiĀ  laras sains, laras sastera, ulasan teks sains dan sastera, mengalih bentuk teks kepada bentuk linear dan mengalih bentuk linear kepada bentuk teks.

Tenaga Pengajar:

Pn Norsuhaida, En Norazihan Sabil dan Pn Siti Fatonah